שנה גודל טקסט א   א   א

ועד הורים > ישיבות סיכום שנה > סיכום שנה תשע"ג
סיכום שנה תשע"ג

19-7-2012
 
לכבוד,
חברי וועד בית ספר טל, ראש העין
מנהלת בית הספר
 
שלום רב,
 
פרוטוקול מישיבת ועד הורים מרכזי
שנערכה ביום 3-7-2012 בבית מוישיק דויד
 
1.      משתתפים חברי וועד:
1.1.       רפי ביטון                 כיתה א - 1
1.2.       אסף דגן                   כיתה א - 2.
1.3.       שחר רצון                 כיתה א - 2.
1.4.       עמי צביאל               כיתה ב - 1
1.5.       אורי חלק                 כיתה ג - 1.
1.6.       דדי אברמוביץ'         כיתה ג - 1.
1.7.       גדי גואלמן               כיתה ד - 2.
1.8.       אורית חרבי             כיתה ד - 2.
1.9.       יובל גרנית                כיתה ה - 1.
1.10.    בני בית אור             כיתה ה - 1.
1.11.    עידן אייל                 כיתה ה - 2.
1.12.    משה דוד –               כיתה ו - 2.
1.13.    מאיר חרבי               כיתה ו - 2 (הצטרף בסוף הישיבה)
1.14.    מירב קרגמן             כיתה ו - 2.
2.      נוכחות:
2.1.       אורלי פליגלר – מנהלת בית הספר.
2.2.       אורנה גוטמן – סגנית מנהלת.
3.      נעדרו:
3.1.       שרון ארוסי              כיתה א - 1.
3.2.       אסנת פלג                 כיתה א - 1.
3.3.       ארז סופר                 כיתה ב - 1.
3.4.       נציג                         כיתה ב - 1
3.5.       נציג                         כיתה ב - 2.
3.6.       הדר לוי                   כיתה ג - 1.
3.7.       בנג'י קופלנד             כיתה ג - 2.
3.8.       נציג                         כיתה ג - 2
3.9.       2 נציגים                   כיתה ד - 1.
3.10.    מירי כהן                  כיתה ה - 2.
3.11.    2 נציגים                   כיתה ו - 1.
4.      סדר יום:
4.1.       עדכוני המנהלת.
4.2.       סיכומי הוועדות.
4.3.       סיכום יו"ר הועד והמלצות לשנת הלימודים הבאה.
5.      מהלך הפגישה
5.1.            יו"ר הוועד הודה למשפחת דויד על אירוח ישיבת הוועד החגיגית של סוף השנה בביתם.
5.2.            דיווח וסיכום מנהלת בית הספר:
·        הודתה לחברי הוועד על שיתוף הפעולה והסיוע לאורך כל שנת הלימודים תשע"ב. נוצרה אווירת שיתוף פעולה טובה בין ביה"ס והקהילה ותחושת שייכות.
·                 בית הספר יפעיל 3 כיתות א' בשנה הבאה (בוטל בינתיים – בב"א).
·                 יצא מסמך דרישות לפיתוח בית הספר מטעם הוועד והנהלת בית הספר להנהלת העירייה.
·        מרכז המצוינות העירוני יפעיל 3 חוגים בבית ספר: חוג אנימציה לכיתות ב', חוג של משחקי חשיבה ואסטרטגיה לכיתות ב' ו חוג "דיבייט" לכיתות ה – ו.
·                 בית הספר פועל להטמעת פרויקט השאלת ספרים. המורה דנה מונתה כאחראית על הפרויקט.
·                 תוקם פינת חי חדשה ומחודשת. זוהי השאיפה, אך ללא תקצוב של הרשות לא נראה לי שנצליח.
·        השגנו ילקוטים חדשים לילדי משפחות מתקשות. 17 ילקוטים לשכבה הבוגרת ו 10 ילקוטים לשכבה הצעירה.
עדנה, ימימה, אירנה (מוזיקה), אורלי היועצת, דורית שירדינג ,דורית תמיר (מורה לאנגלית), יוצאות בשנה הבאה לשנת שבתון. תגענה מחליפות. הנהלת בית הספר וכן גם ההורים יצטרכו להפעיל סבלנות ואורך רוח במצב הזה.
·        המורה שירלי תרכז את תכנית קרן קרב בשנה הבאה.
5.3.            נסגר דיל לצביעה בבית הספר בקיץ בהיקף של 1.750 ₪.
5.4.            דיווח וועדת כספים:
·        יובל הביע הערכה והכרת תודה לחברי ועדת הכספים ולאסי שליווה את הוועדה לאורך כל השנה ותרם מניסיונו הרב.
·                 הוועדה הפעילה גם ועדת הנחות למשפחות מתקשות, 12 אלף ₪ לטובת ההנחות סה"כ.
·        שנת תשע"ב הסתיימה עם יתרה בסך 13,000 ₪. יתרה זו תועבר לשימוש בשנה הבאה (נערכה הצבעה לאישור). סכום זה יאפשר להתחיל פעילויות בית הספר מייד עם תחילת שנת הלימודים.
·        ועדת הכספים לא קיבלה דרישות כספיות מפורטות מהוועדות השונות כנגזרת של תכניות הפעולה השנתיות שלהן.
·        רצוי להפיץ להורים את חוזר "תשלומי ההורים" מוקדם ככל האפשר על מנת להקדים את הגבייה ולאפשר לבית הספר לפעול ללא דחיית פעילויות, כבר בתחילת השנה.
·        קרן הסיוע ההדדי אספה בשנת תשע"ב 2,474 ₪ שנוצלו בעיקר לרכישת ספרים לילדי משפחות מתקשות ובמקרה אחד גם לרכישת בגדים ונעליים לאחד התלמידים. מומלץ להפעיל גם בשנה הבאה את המנגנון הזה.
·        מומלץ להמשיך בתמיכה במשפחות מתקשות הן ע"י ועדת ההנחות והן ע"י קרן הסיוע ההדדית.
·        דווח על אחוזי הגביה כולל חסרונו של חוזר תשלומים מפורט הגורם לכמה הורים לשלם "לפי סעיפים" באופן סלקטיבי.
·                 אחוז הגבייה משתנה משכבה לשכבה ובהתאם לרצון ההורים לשלם.
·                 לשנה הבאה:
-          הוועדות צריכות להציג דרישות כספיות מסודרות לביצוע התכנית השנתית שלהם כבר בשלב של תכנון התקציב.
-          מומלץ להכניס לתקציב מראש טיול בית ספרי. בשנה שהסתיימה ההוצאה לא הייתה מתוכננת מראש, אם כי נמצא לו לבסוף תקציב.
-          ממליץ להמשיך בשיטה הנוכחית של תקציב מפורט לסעיפים רבים (חוזר התשלומים מפרט מספר מצומצם של סעיפי פירוט).
-          חוזר תשלומי הורים – לפרסם מוקדם ככל האפשרי (אחרי כל האישורים הנדרשים).
-          להמשיך תמיכה במשפחות נזקקות.
-          מומלץ להעמיק הגבייה ולהסבר מראש להורים כי "מי שלא משלם לא משתתף".
5.5.            דיווח של וועדת טיולים - גדי
·         הוועדה לא פעלה ממש כוועדה אלא כוועדת איש אחד, למרות ההשתתפות הפעילה של כמה חברי ועד בתכנון, ארגון וניהול הטיול הבית ספרי כולל מירב, יובל, מושיק דויד ובני בית אור.
·         הוועדה לא התכנסה מספיק פעמים.
·         רצוי להתחיל לפעול כבר בתחילת השנה ולהכין תוכנית טיולים שנתית. לבדוק משאבים ולתכנן מסלולים. לתכנן תקציב טיולים יותר נכון ומסודר.
·         גדי הביע את הערכתו לאורלי על האומץ והנחישות להוציא לפועל את הטיול הבית ספרי וכן להורים שסייעו.
·         אושר אימוץ אתר ארכיאולוגי "ח'ירבת דייר". צריך לתכנן פעילות משמעותית של בית הספר באתר הזה ולתקצב בהתאם.
5.6.            וועדת חזות מחשוב ובטיחות – מושיק:
·         הוועדה נפגשה 4 פעמים.
·         נערך מיפוי של מחשוב בית הספר. הציוד מיושן ודל – לא התקדם ולא השתפר מתחילת השנה.
·         חזות: טופלו דלתות ביציאה למגרש – שני שערים צופו בלוחות פרספקס.
·         בטיחות: נערכו מספר מפגשים עם גורמים בעירייה בנושאי בטיחות בבית הספר וגם בדרכי הגישה. אין התקדמות משמעותית בנושא.
·         תקנון ועד הורים בבית ספר: הוכן מסמך, עדיין לא אושר – יושלם בשנה הבאה.
·         מגרש כדורסל: שני הלוחות של סלים עשויים עץ והם מתפוררים. הם גבוהים מדי ולא מתאימים לשכבת הגיל של בית ספר יסודי. חייבים להחליף אותם.
·         המלצות לשנה הבאה: לוחות כדורסל חדשים , המשך קידום נושא מחשוב, התקנת מצלמות לתיעוד וונדליזם.
5.7.            וועדת תרבות:
·         נערכו המון אירועים ופעילויות כמעט כפי שתוכננו בתחילת השנה. הייתה מעורבות טובה של הורים וחברי ועד.
·         אין איזון בין מסיבות כיתתיות ומסיבות בית ספריות.
·         נסקרו כל הפעילויות הרבות לאורך השנה
·         הופק לוח מידע משפחתי בתחילת השנה ועמדנו ביעד של כל האירועים שהודפסו על הלוח.
·         מומלץ לרכוש DISK ON KEY גדול או מאגר זיכרון גדול לטלוויזיה STREAMER כדי להקרין סרטים המתארים אירועים.
5.8.            וועדת קר"ב –אורי חלק:
·         עדנה שלום ניהלה את הוועדה ב- 8 שנים אחרונות. המקל עובר בשנת תשע"ג לשירלי.
·         השנה האחרונה הייתה מוצלחת בבחירת חוגים ורמת שביעות הרצון (משובים מהתלמידים).
·         הוקמה פינת חי.
·         ספריה: יש ספרנית פעילה. הספרנית ממשיכה לעבוד גם בשנה הבאה.
·         מומלץ מאוד להתניע את תכנית קרן קרב מייד עם שנת לימודים.
·         חייבים לשפר את התקשורת בין הנהלת בית הספר להורים בהסבר על הקרן / פעילות / תמהיל התשלומים לקרן (הורים/רשות/מדינה).
·         נושא כינורות – שיעור בהעברת מידע להורים.
5.9.            יו"ר הוועד:
·         חייבים לשפר את הסברת תכנית קרן קרב להורים. היו אי הבנות השנה שגרמו למתחים מיותרים. בשנה הבאה יהיו הורים שנושא תכנית קרן קרב, חדש להם לחלוטין. גם הורים יותר ותיקים, עדיין לא מבינים את הנושא ועקרונותיו. יש להוציא חוזר הסבר "תכנית קר"ב לכלל ההורים מייד עם תחילת השנה.
·         בשנת תשע"ג יהיו שלוש כיתות אלף בבית ספר טל (בינתיים זה בוטל).
·         "תכנית פיתוח בית ספר טל" – נשלח מסמך "דרישות" להנהלת העירייה ובה מוצגים פערים, צרכים והגדרת דרישות לטווחים: הקצר, הביניים והארוך. בידי העירייה "מסמך אב" שניתן לשליפה ושימוש כל פעם שנושא פיתוח בתי ספר עולה לדיון.
·         קשר בין וועד ההורים וכלל ההורים – קשר חלש או כלל לא קיים. חייבת להיות הזרמת מידע שוטף ואפילו מפגשים עם הורי השכבות בבית הספר. חברי הועד המרכזי – כולם – חייבים להעביר פרוטוקולים ומסמכים חשובים באמצעות גיליונות קשר כיתתיים להורי הכיתות אותם הם מייצגים. וועד ההורים המרכזי מגובש ופעל בהרמוניה, אבל צריך להימנע מלהפוך אותו למועדון חברתי סגור. פעילויות והתלבטויות חייבים להיערך בשיתוף הורי הכתות.
·         אנחנו מודעים לכך, שתמיד יהיו הורים אדישים אבל להורים המתעניינים מגיע מידע עדכני.
·         הנני מציע לקיים בשנה הבאה אסיפות הורים שכבתיות ואח"כ פגישות כיתתיות – פעמיים עד שלוש פעמים בשנה.
·         השתתפתי באסיפת הורים להורי תלמידים המיועדים לכיתות אלף – חלק מההורים הם הורים ותיקים בבית הספר וחלקם חדשים. בקיאות הותיקים בנעשה בבית הספר באופן מפתיע דומה לזו של החדשים (ז"א בקיאות נמוכה).
·         עיר ללא אלימות – עומדת להיחתם באוגוסט אמנה עירונית עם השותפים הבאים: עירייה, בתי הספר, הורים, תלמידים, תנועות הנוער, המשטרה. אינני בטוח שבית הספר יכול להסתפק באמנה כזו.
הנני ממליץ שבית הספר יכין לקראת השנה הבאה את המסמכים הבאים:
-            תקנון למורות, המסדיר את כללי התנהגות הסגל החינוכי הן כלפי הנהלת בית הספר, במערכת היחסים בין המורים, את המערכת היחסים עם התלמידים ואת מערכת היחסים עם הורי התלמידים (כולל ועד הורי הכיתה). כל איש סגל בבית הספר יחזיק בתיקו מסמך כזה ובידי המנהלת יהיה עותק עליו יתנוססו חתימות כל אנשי סגל החינוך הבית ספרי.
-            מסמך להורים שמסביר מה עליהם לצפות מבית הספר, מה בית הספר מצפה מהם, תפקידי ועד ההורים הכיתתי והבית ספרי, כללי ההתנהגות (כן גם בבית עם הילדים בכל הקשור לבית הספר), המעורבות, "עשה ואל תעשה" ומהן הכתובות לפנייה של הורה במצבים האפשריים השונים, מה מותר ומה לא. כן! גם הסבר בנושא "תשלומי הורים". מי יכין מסמך כזה? איזה תוקף מחייב יש לו?
-            תקנון התנהגות התלמיד בבית הספר. מה על התלמיד לצפות מבית הספר, מה בית הספר מצפה מהתלמיד, כללי התנהגות, "עשה ואל תעשה", אל מי פונים, מתי ובאיזה נושא, מוסדות מועצת התלמידים והוועדות, תהליכי טיפול בהפרות כללי התנהגות ומשמעת.
·         ההורים סבורים שלמען קידום ושיפור איכות ההוראה בבית הספר, פועלת ההנהלה בשלושה מישורים הבאים:
-            העברת השתלמויות מקצועיות מובנות.
-            הדרכה וחונכות אישית של מורים/ות חדשים או כאלו שאותרו שנחוצים בחונכות הן ע"י המנהלת והן ע"י אנשי סגל ותיקים שהוסמכו לחונכות.
-            תחלופת מורים טבעית ע"י גיוס ובחירת הטובים והראויים ביותר.
אין ספק שחייבת להיות בקרת איכות ביצוע שיטתית על איכות ההוראה בבית הספר. על הפרמטרים שלה ואופן הפעלתה אפשר לקיים דיון.
וועד ההורים צופה בהתנהלות הנושאים הללו, כשותף לאינטרס אך אינו שותף לניהול. האחריות המלאה בידי הנהלת בית הספר ואין בלתה.
·         חברי הועד מתבקשים לפנות להורים וליידע אותם כי חלק ניכר מסגל בית הספר מתחלף/יתחלף בשנה הבאה. תידרש סבלנות וסובלנות מעבר לרגיל כלפי הסגל החדש/צעיר.
חשוב שההבנה למצב, סובלנות מצד ההורים, תחלחל כלפי הילדים בבית ובבית-הספר.
יחד עם זאת, ביקורת בונה רגועה ובלתי מתלהמת ממש רצויה.
·         הנני לעדכן שוועד ההורים העירוני חתם ב 25-6-2012 על "תקנון וועד הורים עירוני – ראש העין", שנערך על ידי (כבר בנובמבר 2011).
·         התחלנו השנה לנהל בית ספר להורים במסגרת בית ספר טל. בית הספר פתוח להורי ראש העין ואינו מוגבל רק להורי תלמידנו. כל אחד רשאי להמליץ ולהזמין גם הורים של תלמידים מבתי ספר אחרים להשתתף בקבוצות העבודה הללו.
·         אתר האינטרנט ראוי לשיפור משמעותי.
·         אני חושב שנבחרת ספורט של בית ספר טל בכדור סל או כדור רגל (או מקצוע אחר אבל קבוע ולא מתחלף כל שנה), הייתה מוסיפה המון להזדהות של התלמידים וההורים עם בית הספר ועם הספורט ההישגי (ראו את מקרה "מאמא נט" בו אמהות לילדים שכבר סיימו את "טל" מתעקשות להישאר באותה קבוצת שחקניות המזוהה עם "טל"). הצעות ורעיונות יתקבלו בברכה.
·         הנני מביע הכרת תודה לחברי הוועד הכיתתיים ולחברי הוועד המרכזי שהשקיעו מזמנם הפרטי ועשו הכול כדי ל"הרים" אירועים חינוכיים וחברתיים בבית הספר לאורך כל השנה ללא לאות ובזאת להעשיר את ילדנו בחוויות חינוכיות וחברתיות. ממש הפתעה נעימה.
·         בשם כל ההורים הנני מביע תודה והערכה לכל סגל בית הספר אשר משקיע את מיטבו בחינוך ילדינו, בתנאים "לא הכי נוחים" ובעיקר לאורלי פליגלר מנהלת בית הספר, אשר עברה תקופות לא קלות אצלנו ומצליחה לפעול בהתלהבות, אהבה, המון סבלנות בשיתוף ההורים, בכנות, אמינות ובשקיפות מלאה.
ברכת חופשה נעימה ובאיחולי שנת לימודים תשע"ג פורייה,
 
בני בית אור ,יו"ר ועד הורים מרכזי
בית הספר טל, ראש העין
 

הוספת תגובה
גירסה להדפסה
שלח לחבר
עוד |
  חזור
דף הבית | צור קשר הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית RSS
טל    אשכולית 4  ראש העין    טלפון: 03-9387266  פקס: 03-9381921   דואר אלקטרוני: bilgul87@gmail.com
 
 
בניה וקידום אתרים בית ספריים